Videorechtspraak in meer Noord-Limburgse gemeenten

Inwoners van de gemeenten Bergen, Horst aan de Maas en Gennep kunnen vanaf 25 oktober 2023 in het gemeentehuis van Venray terecht voor behandeling van hun verzoek tot onder bewindstelling of mentorschap. Zij hoeven hiervoor niet meer af te reizen naar Roermond. In Venray is deze vorm van videorechtspraak al mogelijk sinds 2019, maar dat gold tot voor kort uitsluitend voor inwoners van Venray zelf. Venray biedt nu, gedurende een proeftijd van een jaar, aan om videorechtspraak ook voor haar buurgemeenten te faciliteren.

Betrokkenen in bewindzaken die in de gemeente Bergen, Horst aan de Maas en Gennep wonen, moesten voorheen naar de rechtbank in Roermond reizen om bij de mondelinge behandeling van hun zaak te kunnen zijn. Dit terwijl zij het financieel vaak moeilijk hebben. Het reizen naar Roermond kost voor deze groep mensen relatief veel geld en tijd. Daarom komen betrokkenen vaak niet naar de rechtbank. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te verlagen, is videorechtspraak ingevoerd. 

Hoe werkt videorechtspraak?

Instellingsverzoeken tot onderbewindstelling en/of mentorschap (bewindzaken) worden behandeld via een videoverbinding. De betrokken partijen krijgen een oproep van de rechtbank om te verschijnen in het gemeentehuis van Venray. Via video voeren ze over hun verzoek, samen met de beoogd bewindvoerder, een gesprek met de medewerkers van de rechtbank. De gemeente faciliteert en ondersteunt de rechtbank. Dat houdt in dat de gemeente een ruimte met videoapparatuur ter beschikking stelt. Als betrokkenen de behandeling van hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen ze dat melden. Deelname via video is dus vrijwillig. 

Verdere uitbreiding videorechtspraak

De mogelijkheid tot rechtspraak via een videoverbinding tussen de rechtbank en gemeente wordt door rechtbank Limburg al sinds 2019 aangeboden in Venray. De pilot die daar destijds werd uitgevoerd bleek al snel een succes en leverde veel positieve reacties op. Intussen is door Rechtbank Limburg onderzocht of ook andere Limburgse gemeenten willen aansluiten. Sinds begin 2023 wordt videorechtspraak ook in Heerlen aangeboden.

Martina Bijker, president van rechtbank Limburg, is blij dat steeds meer gemeenten videorechtspraak willen faciliteren: “De afstand tot de burger wordt hierdoor verkleind, het recht wordt toegankelijker. Ander voordeel is de kostenbesparing die het de burger en bewindvoerder oplevert. We zijn met nog meer Limburgse gemeenten in gesprek om videorechtspraak in te voeren.” 

Nadere informatie

Team Communicatie rechtbank Limburg: 088- 36 11 659

rechtbanklimburg@rechtspraak.nl