Verslag toekomstatelier ambasadeurs

Op donderdag 17 november vond op Parc Buitenhof in Ven-Zelderheide het Toekomstatelier plaats. Tijdens het Toekomstatelier dachten meer dan vijftig maatschappelijke ambassadeurs - mensen die zich inzetten voor de Gennepse gemeenschap - mee over de toekomst van de gemeente Gennep. Zo waren er ondernemers en afgevaardigden vanuit onder andere onderwijs, zorg, sport en de dorpsraden.

De burgemeester trapte de bijeenkomst af door het belang van denken over de toekomst te benadrukken. Daarna vroegen we de deelnemers naar de gemeente Gennep van nu en in de toekomst. Waar ben je trots op in de gemeente Gennep? Wat moet de gemeente Gennep in 2040 niet (meer) doen? En wat zijn belangrijke dilemma’s voor de toekomst?

Daaruit bleek onder andere dat de ambassadeurs erg trots zijn op het groen en de natuur, de gemeenschapszin en de historie van de gemeente. In de toekomst kan de groene leefomgeving een rol spelen voor een positieve levensstijl:  “Ons landschap houdt ons gezond in 2040”.

Volgens de ambassadeurs moet er de komende jaren flink op woningbouw ingezet worden. Om de jeugd te behouden en gezien de leegstand van winkels moet woningbouw hoog op de agenda staan, maar in hoeverre mag dit ten koste gaan van het buitengebied? En is hoogbouw een optie om meer woningen te realiseren? Volgens de ambassadeurs belangrijke dilemma’s voor de toekomst van de gemeente Gennep.

Ook ontwikkelingen zoals de energietransitie en vergrijzing kwamen ter sprake. Vergrijzing werd niet alleen als uitdaging, maar ook als kans gezien voor de gemeente Gennep. Enerzijds krijgt de gemeente hierdoor te maken met hogere zorguitgaven, anderzijds geeft het gemeente Gennep de mogelijkheid zich duidelijk te profileren als gemeente waar uitstekende zorg verleend wordt. “Grijs is goud”, zoals een paar deelnemers zeiden.

Ter creatieve afsluiting vroegen we de ambassadeurs om krantenkoppen te formuleren waarmee zij hopen dat Gennep in 2040 het nieuws haalt. Dit resulteerde in krantenkoppen als “Trots! Voor iedereen passende woonruimte in gemeente Gennep” of “Laatste parkeerplaats Gennep verwijderd”.

Al met al was een inspirerende avond waar verschillende mensen met een hart voor de gemeente Gennep elkaar hebben kunnen ontmoeten en veel nuttige informatie is opgehaald voor de Toekomstvisie Gennep 2040.