Verslag Kernentour

Op zaterdag 5 november en donderdag 17 november gingen we voor de Toekomstvisie Gennep 2040 op kernentour. Op verschillende plekken vroegen we inwoners naar hun gewenste toekomst voor de gemeente Gennep. Zo bezochten we plekken als de Spar Willemsen, SV Milsbeek, Arts Bakkers, de Hubo en supermarkt Jan Linders. Hierdoor konden inwoners uit alle kernen in de gemeente Gennep meedenken over de toekomst.

Inwoners mochten met stickers stemmen op de thema’s die zij belangrijk vinden richting de toekomst. Waar moet de gemeente tijd, geld en aandacht aan besteden richting 2040? Aan de Gennepenaren werd gevraagd om drie van de achttien thema’s te kiezen, zoals ‘toerisme en recreatie’, ‘onderwijs’, ‘sport’ of ‘armoedebestrijding’. ‘Woningbouw’ is volgens de inwoners het belangrijkste thema voor de toekomst. Ook de thema’s ‘klimaat, energie en duurzaamheid’, en ‘winkels en horeca’ dienen volgens de inwoners veel aandacht te krijgen richting 2040.

Naast het stemmen op de thema’s werd er doorgevraagd naar een motivatie en toelichting bij de thema’s. Als zij woningbouw een belangrijk thema voor de toekomst vinden, welke vorm van woningbouw is voor hen belangrijk? En op wat voor soort toerisme moet richting de toekomst meer worden ingezet? Zo werd over de energietransitie aangemerkt dat het ook betaalbaar moet blijven: “De gemeente moet mensen helpen om te verduurzamen, dat is voor velen onbetaalbaar”. Over woningbouw benadrukten inwoners het belang van senioren- en jongerenwoningen: “Biedt jongeren meer woningen aan. Er zijn genoeg leegstaande gebouwen, maak daar startersappartementen van”. Een andere inwoner vond de gezondheid van kinderen erg belangrijk voor de toekomst: “In de toekomst willen we minder mensen met overgewicht. Elk kind moet daarom kunnen sporten, ook als de ouders weinig geld hebben.” 

Zo werden op verschillende plekken door de gemeente heen belangrijke onderwerpen voor de toekomst besproken en geeft de kernentour ons een goed beeld van wat de gemeenschap belangrijk vindt voor de toekomst. De kernentour vormt één van de bouwstenen die gebruikt wordt bij het opstellen van de Toekomstvisie Gennep 2040.