Vernieuwd evenementenbeleid gemeente Gennep vastgesteld

Gennep heeft het evenementenbeleid voor de gemeente vernieuwd. Na de vaststelling van het evenementenbeleid in 2020 is afgesproken om het beleid na een jaar te evalueren. Doordat er vanwege de coronapandemie 2020 en 2021 nauwelijks evenementen plaatsvonden, is besloten om de evaluatie na het evenementenseizoen van 2022 te doen. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd en is er nu een nieuw beleid vastgesteld.

Besluit mede op basis van enquête 

Wethouder Janine van Hulsteijn: “We zijn in gesprek gegaan met organisaties, omwonenden van de evenementenlocaties en ondernemers. Met een online vragenlijst zijn organisaties van evenementen bevraagd naar hun ervaringen met het evenementenbeleid. Die is door maar liefst 39 organisaties ingevuld, wat een goed beeld heeft gegeven van de bekendheid met de regels en de ervaringen met het aanvragen van een evenementenvergunning. Ook hebben fracties uit de gemeenteraad hun inbreng gegeven om mee te nemen in de evaluatie. Alle inbreng die we hebben ontvangen in de gesprekken, via de enquête en van de fracties is heel waardevol geweest om het beleid nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van de belanghebbenden.”

Zorgvuldige afweging

De inbreng van organisaties, omwonenden en ondernemers is door de gemeente zorgvuldig afgewogen. Meerdere punten daarvan zijn verwerkt in het vernieuwde beleid. Bijvoorbeeld het verhogen van het aantal toegestane geluidbelastende evenementen op het Jozefplein en Raadhuisplein in Ottersum. Ook hebben de kermissen een aparte plek gekregen in het beleid en kan zowel de Mèrtzitting als d’n Aftrap op de Markt in Gennep gebruikmaken van een ontheffing op de geluidsnorm. Voorheen kon dit per locatie tijdens één evenement per jaar.

Proces vergunningaanvraag vereenvoudigd

In de evaluatie is ook aandacht geweest voor het proces rondom het aanvragen van een evenementenvergunning. We proberen dit zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de aanvragers en ze hierin te faciliteren, binnen de regels waaraan moet worden voldaan. Zo gaan we het eenvoudiger maken om meerjarenvergunningen aan te vragen, wat voor organisaties die veelal door vrijwilligers worden gerund, veel tijd scheelt.