Toekomst van de Gennepse landbouw

We leven in onzekere tijden, zeker voor agrariërs. Door de stikstofcrisis, klimaatverandering en veranderende regelgeving, staan boeren voor grote uitdagingen, die de toekomst van hun bedrijf beïnvloeden. Op 12 juli 2022 organiseerden we voor hen een inspiratieavond over de toekomst van de Gennepse landbouw.

Uitdagingen en kansen

De avond werd goed bezocht door onze agrarische ondernemers. Samen met Stichting Natuurrijk Limburg, IVN Gennep, LLTB Gennep en gemeente Gennep werden de uitdagingen besproken. Hoe gaan we hier mee om, waar liggen ontwikkelkansen en hoe geven we de toekomst vorm?

Samenwerking

Tijdens de avond bleek dat vooral samenwerking van groot belang is. We moeten elkaar versterken en ondersteunen in de agrarische transitie, die met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in een stroomversnelling komt. Laten we daarom vooral kijken hoe we in gezamenlijkheid de toekomst tegemoet kunnen treden.

Vervolg

We kijken terug op een inspirerende sessie, die zeker een vervolg gaat krijgen. Daarover houden we u op de hoogte.