Tijdelijke versoepeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u tijdelijke bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Deze versoepeling geldt tot 1 april 2022.

Verschil met de Tozo-uitkering

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Tozo is dat we uw onderneming toetsen op levensvatbaarheid en dat u meer bewijsstukken moet aanleveren. Het is ook belangrijk dat uw administratie op orde is en dat u recente cijfers kunt aanleveren.

Heeft u recht op de tijdelijke regeling Bbz-regeling?

Wilt u weten of u recht heeft op Bbz? Doe de check op www.krijgikbbz.nl. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op via noodsteun@gennep.nl. Lees ook de voorwaarden hieronder.

Voorwaarden Bbz-regeling

Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dit zal de gemeente Gennep toetsen. Het totaal van uw gezinsinkomen moet onder het sociaal minimum komen, het inkomen van uw partner telt ook mee.  Het sociaal minimum inkomen is per 1 juli 2021:

 • Ondernemer met partner van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.541,00 netto per maand
 • Ondernemer gehuwd met partner in de AOW gerechtigde leeftijd: € 1.627,08 netto per maand
 • Ondernemer met partner en kinderen waarbij 1 van u 18,19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is: € 1.344,99 netto per maand
 • Ondernemer met partner zonder kinderen, waarbij u beiden 18,19 of 20 zijn: € 532,58 netto per maand
 • Ondernemer met partner waarbij 1 van u 18,19 of 20 jaar is: € 1036,58 netto per maand
 • Ondernemer met partner en kinderen waarbij u beiden 18,19 of 20 jaar zijn: € 840,78 netto per maand
 • Alleenstaande ondernemer van 21 tot AOW-leeftijd: € 1.078,70 netto per maand
 • Alleenstaande ondernemer van 18 tot 21 jaar: € 266,29 netto per maand

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts één van beiden een aanvraag indienen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. U wordt aangemerkt als partner wanneer u:

 • Getrouwd of geregistreerd partners bent; óf op hetzelfde adres woont en:
 • Samen een huishouden hebt; 
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • Samen een kind hebt;
 • Jij het kind van je partner hebt erkend of je partner jouw kind heeft erkend;
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Verdere voorwaarden

 • U bent een starter, een gevestigde, een oudere, beëindigende zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in de gemeente Gennep.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar.
 • U hebt een (gezamenlijk) inkomen onder het sociaal minimum, zoals hierboven weergeven.
 • U kunt de aanvullende uitkering voorlopig ontvangen tot maximaal 1 april 2022.
 • Wij stellen uw inkomen vast per kalendermaand.
 • Wij onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente Gennep kan zowel bij de aanvraag maar ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de verstrekking van Bbz.

Geef wijzigingen in uw (financiële) situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door. Bijvoorbeeld als u meer of minder gaat verdienen, als u gaat verhuizen of als uw gezinssamenstelling wijzigt.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag.

U moet dit inkomen opgeven bij uw belastingaangifte over het jaar 2021. Mogelijk betaald u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik zou maken van deze regeling.

Heeft u een partner en kennen wij aan u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U ontvangt dan een gesplitste jaaropgave, u moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaald u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.