Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Let op: einde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) vanaf 1 oktober 2021

Ondernemers die na het stoppen van de Tozo nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op het tijdelijk aangepaste Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Bij een aanvraag van Bbz vindt een levensvatbaarheidsonderzoek van uw onderneming plaats. Meer informatie over Bbz vindt u hier.