Terugblik raadsinformatiebijeenkomst Maaskemp

Op maandagavond 20 maart 2023 was de raadzaal gevuld met zo’n 60 raadsleden, burgerraadsleden, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties en overige belangstellenden. Zij hadden de uitnodiging aangenomen om met elkaar in gesprek te gaan over de gebiedsontwikkeling Maaskemp. Aan die gesprekken gingen presentaties van Teunesen Zand en Grint B.V. en de gemeente vooraf. Deze waren live te volgen via de gemeentelijke website.

Raadslid Mariska van den Hoogen opende als voorzitter de avond en liep het programma door. Hierbij benadrukte zij het belang van de open dialoog als vertrekpunt van dit project. Wethouder Peter Stevens gaf aan waar we nu staan in het gebiedsproces en nodigde iedereen uit bij te dragen aan goede participatie. Daarna kwam Jaap Deutekom van Teunesen aan het woord. Hij lichtte de startnotitie toe, waarover het college van B&W in januari 2023 besloot in dialoog te willen gaan. Zowel Teunessen als de gemeente willen het gebied Maaskemp ontwikkelen, om zo ambities op het gebied van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen te brengen en waar te maken. De startnotitie is een eerste verkenning. Er is nog veel meer uitwerking nodig om de mogelijke functies van het gebied te verkennen. Dat is wat Teunesen gezamenlijk met de gemeente, inwoners en andere belanghebbenden wil gaan doen. Diverse gemeentelijke visies en plannen zoals het beleefbaar maken van het Genneper Huys, de visie Maasheggen en de relatie Maaskemp en het centrum van Gennep hangen hiermee samen.

Martin Peeters, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, gaf een toelichting over de samenhang en de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet een balans zijn tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Deze gebiedsontwikkeling is een langdurig proces dat niet van vandaag op morgen klaar is. Samen vooruitkijken naar wat van belang is voor toekomstige generaties, is de opgave waar we voor staan.

Vervolgens splitsten de aanwezigen zich in groepen. Aan thematafels ging men in gesprek over ambities, kansen en bedreigingen voor landgebonden activiteiten, watergebonden activiteiten en recreatie en cultuurhistorie. De levendige gesprekken leverden een grote hoeveelheid aan inzichten op. Tot slot nam wethouder Janine van Hulsteijn het woord om de aanwezigen te bedanken voor hun actieve bijdragen. Daarbij benadrukte ze dat ‘nabranders’ tot 28 maart gemaild kunnen worden naar gemeente@gennep.nl, zodat we die kunnen meenemen in de verslaglegging. Hoe het vervolg eruit zal zien, gaan we de komende tijd samen met de raad nader bepalen. Volg daarvoor de berichtgeving via gennep.nl/maaskemp

 

Gebiedsontwikkeling Maaskemp

Bijeenkomst gebiedsontwikkeling Maaskemp.