Stemmen bij volmacht

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht.

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Gennep woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen bij het gemeentehuis van Gennep. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. Het formulier dat u hiervoor in moet vullen, kunt u onderaan deze pagina alvast downloaden.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.