Steenbreek: groen ondernemen loont

Gemeente Gennep is aangesloten bij de Stichting Steenbreek en heeft de ambitie om te ‘vergroenen’. Dit is verwoord in het Groenbeleidsplan 2021-2031. De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur. Op steeds meer plekken wordt dan ook vergroend: zo voegen we groen en bomen toe, of vervangen we stenen door groen, zodat het regenwater makkelijker de bodem in kan zakken. Ook u als ondernemer kunt uw steentje bijdragen.

Groen ondernemen loont

Een groene omgeving rondom uw bedrijf heeft voor u als ondernemer veel voordelen. Groen bij uw bedrijf verhoogt de vastgoedwaarde. Daarnaast zorgt groen ervoor dat uw bedrijfsterrein minder warm wordt in de zomer en weerbaarder wordt tegen wateroverlast. Ook is een groene werkomgeving aantrekkelijker voor bezoekers en werknemers en helpt groen op de werkvloer uw werknemers om productief, ontspannen en gezond te blijven.

Ruime keuze voor vergroening

Vergroenen van uw bedrijf, wat houdt dat eigenlijk in? Een paar bomen planten, wat gras inzaaien en wat planten plaatsen? Daar komt het eigenlijk wel op neer. Alleen moet dat wel met beleid worden gedaan, want je kunt niet elke boom op elke plaats neerzetten en planten bloeien niet overal.

Op het gebouw

Steeds meer bedrijven hebben een groen dak. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een sedumdak: een groen dak begroeid met vetplantjes (sedum). Een sedumdak kan op vrijwel alle daken.

Aan het gebouw

Ook aan uw gebouw kunt u vergroenen met beplanting. Kies bijvoorbeeld bijvoorbeeld klimplanten tegen de muren van uw bedrijfsgebouw, of plaats een planten rek waarnaast een plant omhoog kan groeien. Ook de gevel van uw bedrijf kunt u vergroenen: tegels eruit en planten erin!

Tussen de gebouwen

De ruimte tussen de diverse bedrijven of bedrijfsgebouwen biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld een groenvak in te richten met bomen, struiken of vaste planten. Ook kan hier een wadi worden aangelegd, een dieperliggend grasveldje waar het water bij hevige regenval naartoe kan.

Zelf aan de slag

Belangrijk is dat u vooraf goed nadenkt over het ontwerp en het beheer. Daarbij is de hulp van een landschapsarchitect of beplantingsdeskundige aan te raden. Wilt u meer informatie of advies? Kijk dan op www.gennep.nl/steenbreek of neem contact op met groenergennep@gennep.nl.