Stand van Zaken Verbindingsweg Milsbeek

Op 8 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek vastgesteld. Met de aanleg van de Verbindingsweg zorgen we voor een duurzame oplossing voor het verkeer rondom Milsbeek. Doordat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk via de Verbindingsweg wordt geleid, neemt het verkeer op de Zwarteweg af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg, die deel uitmaakt van enkele populaire wandel- en fietsroutes, wordt daardoor ook veiliger voor de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Beroep en planning

In de raadsvergadering van 8 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan. Na het vaststellen van het bestemmingsplan is door een aantal partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. De verwachting was dat de betreffende afdeling van de Raad van State de beroepszaken tegen het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 zou behandelen. Deze planning is niet gehaald. De doorlooptijden zijn langer geworden; een zitting is daardoor nog niet gepland. Wij verwachten uitstel van één jaar, wat betekent dat het beroep in het eerste kwartaal van 2024 zal worden behandeld.  

Voortgang

Ondertussen gaat de gemeente op de achtergrond door met de grondverwerving en het opstarten van de civieltechnische uitwerking van het project, zodat we na de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de slag kunnen met de aanleg van de weg. 

Meer info

Wilt u meer weten over de Verbindingsweg? Kijk dan op www.gennep.nl/verbindingsweg.