Sport en Cultuur voor de jeugd

Ieder kind moet kunnen sporten en spelen. Kunt u dit als ouder niet betalen? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg. Ook voor diplomazwemmen A en B heeft de gemeente een regeling voor gezinnen met een laag inkomen.

Sport

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg kunnen kinderen en jongeren uit onze gemeente, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, toch sporten. Een tussenpersoon kan namens u uw kind(eren) aanmelden. Dit is bijvoorbeeld iemand van Stichting Leergeld, Team Toegang, een leraar of een hulpverlener. De bijdrage is per jaar maximaal € 225,00 per kind (tot 18 jaar). Soms mag een deel van het geld besteed worden aan sportkleding of andere sportspullen. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging. Voor het kopen van spullen, zoals sportkleding, krijgt u een waardebon. Elke 12 maanden kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg helpt ook kinderen en jongeren die om financiële reden geen lid kunnen worden van een culturele instelling of vereniging. Een tussenpersoon kan namens u uw kind(eren) aanmelden. Dit is bijvoorbeeld iemand van Stichting Leergeld, Team Toegang, een leraar of hulpverlener. De bijdrage is per jaar maximaal € 425,00 per kind (tot 18 jaar). Soms mag een deel van het geld besteed worden aan kleding en ander materiaal. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging. Voor het kopen van spullen krijgt u een waardebon. Elke 12 maanden kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.