Schoon en veilig ondernemen met het KVO

Dankzij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kunnen we criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen, in het buitengebied en in het kernwinkelgebied terugdringen. Het KVO zorgt dat ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen structureel samenwerken aan veiligheid. Daardoor daalt het aantal diefstallen, inbraken en vernielingen. Ook voelen ondernemers en bezoekers zich veiliger.

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in onze gemeente hebben al sinds 2006 het KVO-Bedrijventerreinen. Elke drie jaar worden ze opnieuw gecertificeerd. In oktober 2021 werd het keurmerk opnieuw veiliggesteld. Dit betekent dat de publieke en private partijen die samenwerken om de bedrijventerreinen schoon en veilig te houden, gezamenlijk door kunnen gaan met hun acties.

Buitengebied

In een eerdere nieuwsbrief lieten we u daarnaast al weten dat ons gehele buitengebied in mei 2021 het KVO-Buitengebied heeft gekregen. Daarmee zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten, die inmiddels ook aan de slag zijn gegaan met een veiliger buitengebied.

Kernwinkelgebied

Op de bedrijventerreinen en in het buitengebied werpt het KVO zijn vruchten af. Daarom starten we binnenkort ook voor het kernwinkelgebied in Gennep een KVO-traject. Zo zorgen we voor een schoner en veiliger klimaat voor ondernemers en bezoekers van ons mooie centrum.