Registreren partijnaam

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan (alleen) de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet zij deze naam bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen of provinciale statenverkiezingen hebben in principe ‘doorwerking’. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Termijn indiening en beoordeling registratieverzoek

Het registratieverzoek moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door het centraal stembureau zijn ontvangen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezing is dat uiterlijk 20 december 2021. Alleen partijen die hun aanduiding tijdig voor de kandidaatstelling hebben laten registreren, kunnen met deze aanduiding meedoen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht

Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren.

Meer informatie

Voor meer informatie en de benodigde formulieren kunt u contact opnemen met het Team Verkiezingen onder telefoonnummer (0485) 49 41 41 of een email sturen naar gemeente@gennep.nl onder vermelding van 'verkiezingen GR2022'.