Maasheggen

Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef Julius Caesar dat de bewoners in onze streek de gewoonte hadden om hun akkers af te scheiden met meidoornheggen. Die traditie is altijd blijven bestaan.

Maasheggen waren vroeger dan ook te vinden langs alle uiterwaarden van de Maas. Ondanks de verwoestende werking van de vooruitgang is er nog steeds een stukje over van dit unieke stukje Europese cultuurlandschap. Ze hebben zelfs hun naam gegeven aan de grensstreek van Brabant en Limburg: de Maasheggen. Ook in de gemeente Gennep liggen nog restanten van zulke originele maasheggen.

www.liefdevoorlimburg.nl