Gennepse Hei

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

In het najaar van 2008 is begonnen met de sloop van gebouwen en betonwegen op het voormalig Natokamp Gennep. Nadat ook het hoge hek verdwenen was, veranderde er veel. Het is nu een natuurgebied waar bezoekers geen bordje meer tegenkomen waar op staat ‘verboden toegang’, maar ze worden van harte welkom geheten door Staatsbosbeheer.

Wandelen en fietsen

Staatsbosbeheer heeft samen met Dichterbij en IVN Maas en Niers voor de inrichting van het terrein gezorgd. Veel Amerikaanse eiken zijn gekapt om plaats te maken voor heide, leuke wandelpaadjes zijn aangelegd, zitbankjes geplaatst en er zijn wandelroutes en een fietspad aangelegd. De Gennepse Hei is nu een mooi wandel- en fietsgebied voor inwoners van Gennep.

Het IVN Natuurbelevingspad is voor jong en oud leuk en avontuurlijk.