Natuur(gebieden)

 • Gennepse Hei

  In het najaar van 2008 is begonnen met de sloop van gebouwen en betonwegen op het voormalig Natokamp Gennep. Nadat ook het hoge hek verdwenen was, veranderde er veel. Het is nu een natuurgebied waar bezoekers geen bordje meer tegenkomen waar op staat ‘verboden toegang’, maar ze worden van harte welkom geheten door Staatsbosbeheer.

 • Reichswald

  Het Reichswald is het bosgebied tussen Gennep, Kleef en Goch, één van de grootste natuurgebieden van de regio Niederrhein. Het woud was in de Middeleeuwen een geliefd jachtterrein voor keizerlijke bezoekers van het Nijmeegse Valkhof, maar ook van de hertogen van Gelre en Kleef.

 • Niersdal & Looierheide

  De Niers kronkelt grillig maar vreedzaam door een mooi en lieflijk beekdal. Dit Niersdal biedt een enorme variatie aan natuur zoals graslanden, natte ruigtes, een ooi- en broekbos met wilgen en populieren, nevengeulen en poelen voor amfibieën. Vanwege die afwisseling is het Niersdal ook rijk aan flora en fauna.

 • Maasduinen

  Tussen Gennep en Venlo ligt een lang en glooiend lint van bossen, heide, akkers, vennen en duinen aan de oevers van de Maas. Al deze onderdelen vormen samen de langste rivierduingordel van Nederland, ondergebracht in het Nationaal Park De Maasduinen.

 • Maasheggen

  Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef Julius Caesar dat de bewoners in onze streek de gewoonte hadden om hun akkers af te scheiden met meidoornheggen. Die traditie is altijd blijven bestaan.