Natuur(gebieden)

Gennep wordt omringd door afwisselende landschappen met een bijzondere, gevarieerde natuur. In het noorden domineren de bossen van het imposante Reichswald, naar het oosten loopt het lieflijke Niersdal, in het zuiden vinden we beboste stuifduinen en het bijzondere Maasheggenlandschap, terwijl westelijk van Gennep de stoere Maas geduldig noordwaarts stroomt. Al deze natuur biedt volop mogelijkheden voor wandelaars en fietsers, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van kanotochten over de Niers.

 • Ooievaars op het stadhuis

  Al een aantal jaren bivakkeren er ooievaars bovenop het historisch stadhuis aan de Markt van Gennep. Het nest ligt mooi hoog en vlakbij een waterrijk natuurgebied met voldoende voedsel. Vaak overwinteren ze ook in Gennep. In het voorjaar broeden ze, waarna gemiddeld drie jongen uitvliegen. Deze jongen worden ieder jaar, wanneer ze ongeveer zes weken oud zijn, geringd, zodat ze te traceren blijven.

 • Sint Jansberg

  De Sint Jansberg ligt tussen De Mookerheide en het Duitse Reichswald. Maak een boswandeling door het grootste kastanjebos van Nederland, geniet van het uitzicht op de heuvels, de vele soorten bomen, roofvogels, uilen en dassen.

 • Gennepse Hei

  In het najaar van 2008 is begonnen met de sloop van gebouwen en betonwegen op het voormalig Natokamp Gennep. Nadat ook het hoge hek verdwenen was, veranderde er veel. Het is nu een natuurgebied waar bezoekers geen bordje meer tegenkomen waar op staat ‘verboden toegang’, maar ze worden van harte welkom geheten door Staatsbosbeheer.

 • Reichswald

  Het Reichswald is het bosgebied tussen Gennep, Kleef en Goch, één van de grootste natuurgebieden van de regio Niederrhein. Het woud was in de Middeleeuwen een geliefd jachtterrein voor keizerlijke bezoekers van het Nijmeegse Valkhof, maar ook van de hertogen van Gelre en Kleef.

 • Niersdal & Looierheide

  De Niers kronkelt grillig maar vreedzaam door een mooi en lieflijk beekdal. Dit Niersdal biedt een enorme variatie aan natuur zoals graslanden, natte ruigtes, een ooi- en broekbos met wilgen en populieren, nevengeulen en poelen voor amfibieën. Vanwege die afwisseling is het Niersdal ook rijk aan flora en fauna.

 • Maasduinen

  Tussen Gennep en Venlo ligt een lang en glooiend lint van bossen, heide, akkers, vennen en duinen aan de oevers van de Maas. Al deze onderdelen vormen samen de langste rivierduingordel van Nederland, ondergebracht in het Nationaal Park De Maasduinen.

 • Maasheggen

  Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef Julius Caesar dat de bewoners in onze streek de gewoonte hadden om hun akkers af te scheiden met meidoornheggen. Die traditie is altijd blijven bestaan.