Stichting SL!M Milsbeek

De Stichting SL!M (Samen Leven In Milsbeek) is opgericht om zich in de verdere toekomst onder andere te ontfermen over het Dorpsontwikkelingsplan (DOP).
Kijk voor meer informatie op www.milsbeek-slim.nl.