Raadslid aan het woord: Vrijwilligers: het cement van je vereniging

Erg bemoedigend zijn de recente geluiden uit de vrijwilligerswereld niet. Het wordt steeds moeilijker functies te vervullen. Mensen zijn nauwelijks meer te porren voor onbetaald werk. Toch zijn de kopstukken uit het veld niet somber. Het wordt niet minder, maar anders. De moderne vrijwilliger zapt en vraagt zich steeds af: what's in it for me? Korte klussen met een kop en een staart zijn de trend. “Mensen zitten niet te wachten op de ballast van een organisatie, zoals vergaderingen en besprekingen.”

Binnen een vereniging spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zonder de inzet van deze mensen zou een vereniging het erg moeilijk hebben. Het is dus belangrijk goed om te gaan met je vrijwilligers, maar dat gaat niet vanzelf. Het wordt steeds belangrijker om als vereniging voldoende aandacht te besteden aan het werven en behouden van vrijwilligers. In tegenstelling tot ‘vroeger’ is het niet meer vanzelfsprekend dat leden ook op andere gebieden hun steentje bijdragen. Dus moet je hier bewust mee omgaan en hier aandacht aan besteden.

De afgelopen periode hebben we van steeds meer verenigingen signalen ontvangen dat functies moeilijker in te vullen zijn, wat vervolgens ten koste gaat van het verenigingsleven. Heel recent zijn de noodkreten van het bestuur bij Vitesse ‘08 en Flamingo’s ‘56.

Gezonde lokale verenigingen en culturele organisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de dorpskernen. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving. Wanneer verenigingen en organisaties steun nodig hebben op welke manier dan ook, kunnen ze bij de gemeente Gennep en/of bij CDA Gennep terecht, waarna er samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. 

Kunnen wij wat betekenen voor jouw vereniging/organisatie? Laat het ons dan weten. 

Yanick Cillessen, CDA
y.cillessen@gennep.nl