Raadslid aan het woord: Voorzieningen onder druk: bouwen dus

In het rapport van Remkes vorige maand genaamd ‘Wat wel kan’ werd treffend omschreven hoe we de kloof tussen stad en platteland zien toenemen, doordat voorzieningen hier verdwijnen. Ook in onze gemeente staan voorzieningen onder druk. Met die voorzieningen bedoel ik niet alleen een bibliotheek, maar ook winkels, de gymzaal, het dorpshuis en de bakker op de hoek van de straat.

Nog tot vorig jaar heeft onze gemeente 10 jaar lang, ieder jaar opnieuw, te maken gehad met een krimp in het aantal inwoners. Dat Nederland vergrijst is bekend, maar onze gemeente vergrijst een stuk sneller dan elders. Zo wordt er tussen nu en 2040 een afname van dik 200 schoolgaande leerlingen verwacht. Die krimp zet de levensvatbaarheid van onze voorzieningen nog verder onder druk. Hoe houden we met deze ontwikkelingen bijvoorbeeld in iedere kern een basisschool? Vorige week waren we te gast bij de rectoren van het Elzendaal-, Merletcollege en Metameer. Ook voor de middelbare scholen in onze regio is krimp een bedreiging. Hun boodschap: gemeente, maak werk van meer woningbouw.

Uiteraard zijn stenen geen doel op zich, maar het hebben van meer inwoners zorgt ervoor dat onze zo gewaardeerde voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. Wat de VVD betreft gaan we verder dan bouwen voor de interne vraag, maar verhogen we de ambitie. Gennep is een prachtige gemeente met een historische binnenstad, omgeven door groen en een stad als Nijmegen op 20 autominuten afstand. Een plek waar het goed wonen is. Die interesse van buiten onze gemeentegrenzen moeten we niet als bedreiging zien voor onze eigen inwoners op de woningmarkt, maar juist als kans. We zullen ‘en-en’ moeten bouwen. Én voor onze eigen inwoners, én inzetten op bevolkingsgroei in plaats van krimp. Zo blijven we werken aan een leefbare gemeente.

Bram Nijst, VVD
b.nijst@gennep.nl