Raadslid aan het woord: Laurens Hoetink

Duurzaam Gennep

Afgelopen oktober is de steunfractie Natuur en Duurzaamheid van D66 Gennep van start gegaan met een groepje enthousiaste mensen die het leuk vonden om te brainstormen over hoe we lokaal actie kunnen ondernemen om zowel particulieren als bedrijven te stimuleren en te verduurzamen. Tegelijk proberen we de politiek ook scherp te houden door bijvoorbeeld het college scherpere doelen te laten stellen en samen met natuurorganisaties kijken we wat we lokaal nog kunnen verbeteren.

De nieuwe fractie van D66 Gennep heeft net na de start van het raadstermijn april vorig jaar 4 steunfracties (werkgroepen) opgericht; Natuur & Duurzaamheid, Lokale Democratie, Sociaal Domein en Wonen & Verkeer. Bij deze steunfracties kan iedereen die een onderwerp interessant vindt aansluiten om mee te denken en te doen, hiervoor hoef je geen lid te zijn van onze partij.

Nadat we een aantal keer met de groep Natuur en Duurzaamheid zijn samengekomen hebben we besloten onze naam aan te passen naar ‘Duurzaam Gennep’. We vergaderen iedere tweede dinsdag van de oneven maand om 19:00 uur in het gemeentekantoor in Gennep. Vrijblijvend een keer aanschuiven is geen probleem maar meedoen is beter!

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 14-03-2023. Voor meer info of om jezelf aan te melden mag je contact opnemen met mij via  l.hoetink@gennep.nl  of 06-51328566.

Laurens Hoetink, D66