Raadslid aan het woord: Energiekosten verenigingen en (maatschappelijke) organisaties

Gezonde lokale verenigingen en (maatschappelijke) organisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving. Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen kunnen verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in financiële problemen komen, sluiting en/of beperkte opening is iets wat in onze ogen voorkomen dient te worden.

Het college van B&W stelt voor een bedrag van €200.000,- beschikbaar te stellen om verenigingen en maatschappelijk organisaties te compenseren in de gestegen energiekosten voor de periode januari 2022 tot en met juni 2023. Het stelt daarbij wel als eis dat er een plan met maatregelen dient te komen voor het beperken van de energiekosten. De verwachting is dat dit bedrag of een deel van dit bedrag vergoed zal worden vanuit het Rijk, maar wegens de urgentie zal hier niet op worden gewacht. Een aantal verenigingen en (maatschappelijke) organisaties heeft al aangegeven voor een grote uitdaging te staan.

Aan de gemeenteraad is het maandag 23 januari de taak om een besluit te nemen over dit voorstel. Een voorstel dat in onze ogen aansluit bij het coalitieakkoord 2022-2026, waarin is aangegeven dat verenigingen en (maatschappelijke) organisaties kunnen blijven rekenen op gemeentelijke ondersteuning. Zodoende is dit voorstel op de agenda gekomen op initiatief van het CDA Gennep, dat een motie inbracht met steun van de VVD, ELsss en SP, die op 7 november unaniem werd aangenomen.

Wanneer verenigingen en/of organisaties steun nodig hebben, op welke manier dan ook, kunnen ze bij de gemeente en/of bij het CDA Gennep terecht, waarna er samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Kunnen wij wat betekenen voor uw vereniging/organisatie? Laat het ons dan weten.

Yanick Cillessen, CDA
y.cillessen@gennep.nl