R. (Rob) Janssen

Profielfoto wethouder Rob Janssen

Functie

Wethouder

Taken

Portefeuille

Sociaal Domein

 • Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sociale werkgelegenheid
 • Inkomstenvoorzieningen
 • Bijstand/minimabeleid/armoedebeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Intos
 • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Doelgroepenvervoer
 • Gennep Doet Mee

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Openbaar bibliotheekwerk
 • Volwasseneneducatie
 • Lokale omroep

Kunst en Cultuur

 • Kunst
 • Cultuur
 • Musea

Projecten

 • Kind Expertise Centrum (KEC)
 • Arbeidsmatige dagbesteding

Politieke partij

SP