Presentatie voorlopige Sport- en Beweegvisie

Op dinsdag 22 november om 20.00 uur vindt in zaal Pica Mare de volgende stap plaats in het proces om tot een nieuwe Sport- en Beweegvisie te komen.

Presentatie voorlopige visie

Na onder andere de rondetafelsessies van eind september en de raadsinformatiebijeenkomst van 31 oktober, presenteert de gemeente een voorlopige uitwerking van de Sport- en Beweegvisie aan sport- en beweegaanbieders en alle andere betrokken organisaties en personen.

 

Geef uw mening

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen en hun mening te geven over de voorlopig gemaakte keuzes. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan met een mailtje naar p.mol@gennep.nl.