Paardenwei, Heijen

De gemeente heeft van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 het voornemen om ongeveer 4.000 m2 grond te verkopen voor de ontwikkeling van woningen in de kern Heijen gepubliceerd. De grond ligt op de hoek van de Heesweg en Dionisiusstraat in Heijen en staat bekend als de ‘paardenwei’. Kadastraal gaat het om een deel van het perceel GNP G545.

De termijn voor belangstellenden liep tot en met 31 maart

Belangstellen konden zich tot en met 31 maart 2023 melden bij de gemeente. In de kavelbrochure stond meer informatie over de grond. Ook stonden hier de voorwaarden en uitgangspunten in waar belangstellenden rekening mee moesten houden bij interesse.

Er zijn geen biedingen binnengekomen die aan de voorwaarden van de gemeente voldoen.

Vervolgtraject

De waterbergende functie die de locatie heeft, maakt het moeilijk om een financieel haalbaar plan te realiseren op de locatie. De gemeente gaat nog in gesprek om verdere mogelijkheden te bekijken.

Locatie Paardenwei op kaart