Paardenkastanje rotonde Spoorstraat blijft staan

Hoewel de kapvergunning voor de paardenkastanje op de hoek van de rotonde aan de Spoorstraat is verleend, besluit de gemeente de boom voorlopig te laten staan. De vele reacties uit de samenleving en voortschrijdend inzicht hebben ervoor gezorgd dat het ontwerp wordt aangepast, waarbij de boom behouden blijft.

Wethouder Frank Pubben legt uit: “In het voorjaar hebben we een kapvergunning aangevraagd voor de boom. Daar kwamen veel reacties op, waaronder zes bezwaarschriften tegen de vergunning. We hebben geprobeerd uit te leggen dat we tijdens het ontwerpproces verschillende alternatieven bekeken hebben, maar dat de kap noodzakelijk was voor het beste verkeersveilige ontwerp voor kwetsbare verkeersdeelnemers.” 

Alternatieven ter plekke opnieuw beoordeeld 

De afgelopen weken zijn de werkzaamheden aan de rotonde aan de Spoorstraat en Spoorwegje grotendeels uitgevoerd. Bij de rotonde zijn de trottoirbanden verlaagd en de oversteekpunten gelijkvloers gemaakt, behalve op de hoek bij de paardenkastanje. Dat deel was uitgesteld tot het moment dat de boom gekapt zou worden. Wethouder Pubben vervolgt: “Deze noodgedwongen pauze in de werkzaamheden gaf ons de mogelijkheid de situatie ter plekke nogmaals te beoordelen. Mede door de vele reacties uit de samenleving hebben we opnieuw gekeken naar alternatieven voor dat deel van de rotonde. Doordat de oversteek op de rotonde al flink is verbeterd door de gedane aanpassingen, zijn we van mening dat we met minder aanpassingen rondom de boom dan oorspronkelijk bedacht, tot een acceptabel resultaat kunnen komen. Dat resultaat komt tegemoet aan zowel de toegankelijkheid voor mindervaliden, als aan het groene hart van vele Gennepenaren, inclusief dat van mijzelf. Het betekent wel dat de oversteek rondom de boom iets minder fraai wordt dan beoogd, maar ik vermoed dat velen zich met liefde langs de boom zullen begeven om de oversteek te maken.” 

Afronding werkzaamheden 

De werkzaamheden aan het Spoorwegje zijn in juli 2023 vrijwel allemaal uitgevoerd. Dit is nu een fietsstraat waar al het doorgaande fietsverkeer voorrang krijgt. De laatste werkzaamheden, ter hoogte van de boom aan de rotonde, worden na de zomer uitgevoerd. Op dit moment bereiden we het aangepaste ontwerp voor. Maar met een klein voorbehoud dat we na een jaar de situatie zullen evalueren rondom de veiligheid voor kwetsbare inwoners. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, informeren wij u hierover. Wilt u meer informatie? Kijk op www.gennep.nl/spoorwegje