Opvang vluchtelingen Oekraïne

De Russische inval in de Oekraïne heeft onder meer geleid tot een grote stroom vluchtelingen. Het grootste deel van deze vluchtelingen verblijft op dit moment in de buurlanden om Oekraïne. Een aantal is doorgereisd naar de rest van Europa waaronder Nederland. Ook de gemeente Gennep werkt van harte mee om deze mensen op te vangen.

Zelf hulp bieden

U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. 

Vrijwilligerswerk

Als gemeente hebben we binnenkort vrijwilligers nodig die Oekraïense vluchtelingen, die verblijven op Residence Heijendael, kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als Taalmaatje, tolk of het begeleiden van activiteiten. U kunt zich hier alvast voor aanmelden via de website van de KonnectKever. Zodra bekend is wanneer welke hulp nodig is, wordt er contact met u opgenomen.

Doneren

  • De hulporganisaties geven aan dat er momenteel vooral behoefte is aan opvangplekken en geld. Spullen zijn er vooralsnog voldoende. 
  • Vluchtelingenwerk Nederland brengt initiatieven in kaart. 

Opvang door particulieren

Het is hartverwarmend om te zien dat particulieren en ondernemers al bezig zijn met de hulpverlening aan gevluchte Oekraïners. De gemeente brengt particuliere aanbieders van onderdak en vluchtelingen niet met elkaar in contact. Wilt u ruimte beschikbaar stellen, neem dan contact op met Takecarebnb. Ook is het fijn wanneer we het aanbod als gemeente kunnen registreren. Geef het daarom ook door bij de gemeente.

In onderstaande documenten vindt u een extra handreiking bij het opvangen van vluchtelingen in uw huis.

Bekijk ook eens de tips voor het opvangen van vluchtelingen op Takecarebnb

Inschrijven bij gemeente

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op, dan is het belangrijk dat zij zich inschrijven bij de gemeente. Een afspraak maken kan telefonisch via het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0485 494 141.

Inschrijven is belangrijk! Onder andere voor het regelen van onderwijs en zorg.

Het in huis nemen van vluchtelingen is niet niks. Het is dan ook belangrijk dat de logeerplek meer is dan alleen een logeerbed. Bij voorkeur is er een ruimte beschikbaar waar de vluchtelingen zich kunnen terugtrekken. Want: iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan privacy en zelfstandigheid.

Opvang door de gemeente

In onze gemeente is Residence Heijendael een opvanglocatie voor de lange termijn, dat wil zeggen langer dan 6 maanden. Op dit park zijn vanaf 1 april 40 chalets beschikbaar. Dit kan uitgebreid worden naar 90 chalets. Naast de opvang organiseert de gemeente onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen. Kijk voor meer informatie over de opvang op Residence Heijendael op de speciale pagina over deze  opvanglocatie

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft alle gemeenten gevraagd te zoeken naar geschikte opvanglocaties voor mensen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Er zijn vier soorten opvang:

  • Spoedopvang: dit is de opvang voor de eerste 72 uur.
  • Korte termijn: dit zijn locaties waar vluchtelingen maximaal twee weken kunnen worden opgevangen.
  • Midellange termijn: de middellange termijn loopt van twee weken na aankomst in de gemeente tot ongeveer een half jaar. Hieronder vallen ook eventuele ‘logeerplekken’ bij particulieren.
  • Lange termijn: deze opvang is voor langer dan 6 maanden.

Voor de opvang van vluchtelingen is Gemeente Gennep hebben we momenteel een lange termijn opvang bij Residence Heijendaal. Meer informatie over deze opvang vindt u in het persbericht.

Werk en scholing

Om de vluchtelingen in Gennep zo snel mogelijk in hun eigen inkomsten te laten voorzien, proberen we ze zo spoedig mogelijk aan werk te helpen. Werkgevers zijn hier, gezien de schaarste van personeel, erg blij mee. Om werkgevers en deze potentiële werknemers met elkaar in contact te brengen, organiseren we (gemeente en INTOS) wekelijks een banenmarkt op het park. Uitzendbureaus en werkgevers presenteren zich en kunnen in contact komen met werkzoekende vluchtelingen.

Wilt u als leerbedrijf of relatie het opleidingsniveau weten van een vluchteling uit Oekraïne die bij u wil werken of stage wil lopen? Dan kunt u een diplomawaardering aanvragen bij het IDW. Vluchtelingen uit Oekraïne vragen nu gratis een diplomawaardering aan bij IDW. Informatie over welke documenten zij moeten aanleveren en hoe zij precies een aanvraag doen is hier te vinden.

Andere doelgroepen

  • Mensen die moeten inburgeren vragen ook gratis een diplomawaardering aan. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.
  • Andere doelgroepen betalen voor hun diplomawaardering. Hoeveel het kost en overige informatie vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Moeten Oekraïners asiel aanvragen?

Nee. Oekraïners kunnen sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland. Hierbij gaat het om de eerste 90 dagen.

Wat moet men doen na het verstrijken van de eerste 90 dagen (kort verblijf)?

Verlengen van een visum kort verblijf of vrije termijn kan met maximaal 90 dagen, tot een totaal van 180 dagen. Dit kan ook als het visum of de vrije termijn al verlopen is. Hoe het visum kort verblijf of vrije termijn verlengd kan worden wordt zo snel mogelijk duidelijk. Kijk voor meer info op de website van de IND.

Hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op een bijstandsuitkering?

Nee, er is geen recht op een bijstandsuitkering. Vanaf het moment dat vluchtelingen geregistreerd zijn in de gemeente hebben ze recht wel recht op Leefgeld. Hiervoor moeten zij zich bij de gemeente inschrijven als inwoner zodat de gemeente het juiste Leefgeld kan verstrekken.

Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Ook de particulier opgevangen vluchtelingen krijgen Leefgeld van de gemeente. Hier zit een extra component in voor woonkosten. U kunt hierover afspraken maken met de vluchteling die u particulier opvangt.

Kunnen Oekraïners zonder BSN een bankrekening openen?

De gemeente gaat leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen verstrekken. Om het leefgeld te kunnen ontvangen, is het belangrijk dat u een IBAN heeft: Dit is een Nederlandse bankrekening. U kunt een bankrekening openen bij een van de Nederlandse banken.  Een overzicht van deze banken treft u aan op www.bank.nl. De meeste banken vragen dat u in een Nederlandse gemeente als inwoner bent ingeschreven.

De Bunq bank heeft een speciale mogelijkheid voor vluchtelingen. Bij de Bunq bank is het mogelijk gemaakt om een bankrekening te openen als u nog niet als inwoner bent ingeschreven. Deze bankrekening kan digitaal, binnen 5 minuten, geopend worden. Op de website staat een stappenplan in het Oekraïens. Er zijn ook instructiefilmpjes. Kijk voor meer informatie op de website van de Bunq bank

Hoe staat het met de basisvoorzieningen zoals de ziektekostenverzekering? Kortom: kunnen Oekraïners naar het ziekenhuis en zijn de kosten dan gedekt?

Alle kosten voor zorg uit het basispakket worden vergoed aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Ik wil geld doneren? Bij welke organisatie doe ik dat?

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Hoe kan ik helpen als inwoner bij de opvanglocatie Residence Heijendael?

U kunt activiteiten begeleiden op deze opvang. U kunt taalles (helpen) geven aan volwassenen. U kunt helpen mensen wegwijs te maken in onze gemeente en in de Nederlandse samenleving. U kunt een luisterend oor bieden voor vluchtelingen die behoefte hebben om hun verhaal te delen. Er is kortom genoeg te doen. Wij zijn dit aan het inregelen. Het eerste wat u kunt doen is zich aanmelden als mogelijke vrijwilliger. U kunt zich aanmelden via de vrijwilligersvacaturebank op via De KonnectKever. U kunt ook contact opnemen met de coördinator Taalmaatjes Roos van Otterdijk via 06-53583055.

Zijn er spullen/kleding nodig op Residence Heijendael?

Daar hebben we nog geen zicht op.

Hoe lang blijft de opvanglocatie Residence Heijendael?

De locatie is een lange termijn-opvang, dit betekent dat mensen die hier komen langer dan 6 maanden blijven. Hoe lang dat dat is, is nu nog niet in te schatten, dat hangt ook samen met het verloop van de oorlog.

Gaan de Oekraïense kinderen die worden opgevangen in de gemeente Gennep naar school?

Kinderen hebben leerplicht. Wij hebben afspraken gemaakt met zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor de Oekraïense basisschoolkinderen in het primair onderwijs zijn aparte klassen ingericht. Het onderwijs is gestart op twee locaties (in Afferden en in Ottersum). Bij het voortgezet onderwijs proberen we een ‘schakelklas’ in te zetten.

Ik heb een vraag, maar kan het antwoord hier niet vinden.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0485 494 141, of stuur een e-mailadres naar gemeente@gennep.nl, onder vermelding van Opvang Oekraïners

Meer informatie

Zelf hulp nodig

Maakt u zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en bent u bang of angstig hierover? Praat erover met familie, vrienden of bekenden. Probeer daarbij zoveel mogelijk uw dagelijkse routine aan te houden.

Mocht u er alleen of met de mensen om u heen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Stichting MIND Korrelatie, hier staan psychologen u gratis te woord en zij kunnen u doorverwijzen indien nodig. Bij De Luisterlijn kunt u 24 uur per dag uw verhaal kwijt.