Ontwerp vergroening centrum en Spoorstraat

De gemeente wil het groene karakter van Gennep versterken. Een van de actiepunten uit de Centrumvisie 2019-2023 is het vergroenen van het centrum en de entree via de Spoorstraat. Dit komt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum ten goede. Bomen en planten bieden verkoeling op hete dagen, verminderen geluidshinder en hebben een positief effect op mensen, dieren en biodiversiteit.

Op 21 juni 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats over het vergroenen van het centrum en de Spoorstraat. De suggesties die toen werden gedaan, zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte, dat op 13 juli werd gepresenteerd. Aanwezige inwoners, ondernemers en andere belangstellenden wisselden volop van gedachten en deden aanvullende suggesties. Wilt u de presentaties en ontwerpen bekijken? Dat kan op www.gennep.nl/vergroenencentrum. Op dinsdag 19 september is de derde en laatste bijeenkomst over het ontwerp.