Ontbijtsessies Arbeidsmarkt: kansen delen

Het vinden én behouden van goed, kwalitatief personeel is een van de grootste uitdagingen waar werkgevers voor staan. Om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan en kansen te delen, organiseert gemeente Gennep ontbijtsessies met lokale ondernemers, zorginstellingen en onderwijs. De eerste twee sessies vonden plaats in november en december 2021. De volgende staat gepland op 17 mei. Komt u ook? 

Vooruitblik Ontbijtsessie 3

Bij de derde sessie staat het onderwerp ‘Boeien & Binden’ van personeel centraal. Hoe zorgt u er voor, dat u uw huidige werknemers ‘binnen boord’ houdt, dat ze vol enthousiasme blijven werken voor uw organisatie en geen ontslag nemen?

Net als de vorige keer, zullen enkele aansprekende lokale en regionale sprekers hun inspirerende voorbeelden, inzichten en praktische tips hierover delen, die u direct in uw eigen organisatie kunt toepassen.

Komt u ook?

Datum: 17 mei 2022 van 8.00 – 9.30 uur, met inloop van 7.30 – 8.00 uur voor het ontbijt
Waar: De Fabriek, De Grens 3 Heijen
Aanmelden: vóór 2 mei via www.gennep.nl/ontbijtsessies

Terugblik vorige ontbijtsessies

Hieronder delen we de hoofdlijnen van de voorgaande sessies. Wilt u een uitgebreid verslag lezen van de eerste twee sessies? Kijk dan op www.gennep.nl/ontbijtsessies.

Terugblik Ontbijtsessie 1

De eerste sessie was vooral inspirerend van aard. Er is spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures schiet als een raket omhoog en de  werkloosheid is gedaald tot het laagste niveau. Personeelstekorten kunnen worden aangepakt door: het aanboren van nieuw talent, het efficiënter organiseren van werk met behulp van techniek en het binden en boeien van medewerkers, onder andere door het aanbieden van scholingsmogelijkheden.

Om de welvaart op peil te houden is het van belang om internationale werknemers te blijven aantrekken, aangezien de Nederlandse beroepsbevolking tot 2040 met ongeveer 14% zal krimpen.

Terugblik Ontbijtsessie 2

Er werden 7 oplossingsrichtingen gepresenteerd om de personeelskrapte tegen te gaan. Tijdens interacties met het publiek en via de chat werden deze vanuit diverse invalshoeken in de praktijk toegelicht.

  1. Opleiden
  2. Van werk naar werk-oplossingen
  3. Van anders gekwalificeerd naar gekwalificeerd
  4. Internationale medewerkers
  5. Duurzame inzetbaarheid
  6. Automatisering
  7. Vergroten aantrekkelijkheid bedrijven voor jongeren

We hebben uitgebreid stilgestaan bij het belang van maatwerk bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor de werkgever belangrijk om te onderzoeken of taken gesplitst kunnen worden over verschillende parttime functies. Door het werk anders te organiseren, ontstaan er meer mogelijkheden voor passend werk. Daarnaast is het voor een succesvolle inzet van medewerkers ‘met een afstand’ van groot belang ze volwaardig onderdeel zijn van het team en de organisatie. Het zijn mensen die heel gemotiveerd zijn om te werken. Dus werkgevers: bied die kans.

Concrete initiatieven

  • Organisatie van drie Kennissessies Arbeidsmarkt door gemeente Gennep in samenwerking met de themawerkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Industriële Kring. De eerste kennissessie heeft inmiddels plaatsgevonden op 7 april 2022.
  • Een BanenStagemarkt op zaterdag 11 juni op het Elzendaalcollege in Gennep voor een brede doelgroep van werkzoekenden en leerlingen. 
  • Een werkervaring-carrousel: een netwerk van werkgevers organiseert regelmatig meeloopdagen voor werkzoekenden (schoolverlater, werk naar werk of werkloos). Bedrijven kunnen zich zo voorstellen aan de kandidaat en de kandidaat kan laten zien wat hij waard is.