Onderwijs en opvang kinderen

Leerlingen kunnen volledig naar school en kinderen kunnen volledig naar kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouder). Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school en naar de kinderopvang.

Ouders/ verzorgers letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen blijven wel thuis bij klachten. Ze doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD. Ouders/verzorgers en andere externen mogen met mondkapje en op 1,5 meter de school weer in. Bij twijfel of een kind met een kwetsbare gezondheid veilig naar school kan, kan contact opgenomen worden met de school, de behandelend arts, de leerplichtambtenaar of de jeugdarts van de school.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.