Onderwijs en (nood)opvang kinderen

Op maandag 10 januari 2022 zijn de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs weer geopend. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. De kinderopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang (0-12 jaar) waren al open en blijven open. Dezelfde regels blijven gelden als vóór de verlengde kerstvakantie.

Voor de scholen gaat het om de volgende regels:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel. 
  • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk) en ouders blijven buiten de school.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.