Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen in de gemeente Gennep zijn drie Bedrijventerreinverenigingen actief: 3H (Hoogveld, De Heij, Groote Heeze), Ovenberg/ Driekronen en De Grens/De Brem. Deze bedrijventerreinverenigingen zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het KVO is een veiligheidscertificering die elke drie jaar opnieuw wordt uitgegeven indien hiervoor voldoende aanleiding is. Het KVO richt zich op het behouden van een kwalitatief bedrijventerrein en het verder verbeteren hiervan.

Om dit te behalen is een werkgroep actief met vertegenwoordiging vanuit gemeente Gennep, Brandweer Noord-Limburg, de politie, een aantal ondernemers en de parkmanager, die optreedt namens de verschillende bedrijventerreinverenigingen.  De KVO-werkgroep komt meerdere malen per jaar samen om de veiligheidssituaties op de bedrijvenparken te bespreken en indien nodig maatrelen uit te zetten.

Een van de jaarlijkse acties van deze werkgroep is het lopen van een KVO-schouwronde. De verschillende partijen wandelen over de bedrijventerreinen en maken foto’s van zaken die aandacht nodig hebben. De aandachtspunten variëren van verkeersveiligheid, overlast, ondermijning tot brandveiligheid en representatie. Afgelopen maand liep de werkgroep weer de schouwronde en zijn zaken als buitenopslag, ondermijnende criminaliteit en verkeersveiligheid benoemt als aandachtspunten waarmee de KVO-werkgroep verder mee aan de slag gaat.

Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid op een van de bedrijventerreinen? Neem contact op met het parkmanagementteam via info@bedrijventerreinvereniging.nl.