Kap van de vrijheidsboom aan de Niersweg vanwege acuut gevaar

Op 25 augustus is een spoedvergunning afgegeven voor de kap van de vrijheidsboom aan de Niersweg in Gennep. We begrijpen dat dit de nodige vragen oproept. Deze beeldbepalende boom stond immers al sinds 1983 prominent op het vrijheidsplein waar elk jaar de 4 mei herdenking gehouden wordt. Al enkele jaren geleden hebben we met boomveiligheidscontroles vastgesteld dat de boom leed aan de kastanjebloedingsziekte. De boom werd daardoor al extra gecontroleerd. Vorige week is vastgesteld dat er een acuut gevaar voor de veiligheid bestond vanwege een horizontale scheur in de stam. Door de voorspelde weerssituatie voor het weekend hebben we moeten besluiten de boom met spoed te kappen om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren.

Bijzondere betekenis

We beseffen ons goed dat de boom een bijzondere betekenis heeft voor velen. Het is daarom dat we al druk bezig zijn met een plan om op respectvolle wijze een nieuwe boom te planten. In samenwerking met Stichting Wereldboom en Stichting ElemenTree is ons voornemen om in het najaar een nazaat van de Anne Frankboom te planten op deze locatie. Hierover hopen we u binnenkort te kunnen informeren.