Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Zorgaanbieders

Samenwerking gemeenten Noord-Limburg

Zeven gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken samen op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Inkoop Sociaal Domein Limburg-Noord

De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord. Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte doorontwikkelen.

Online zoeken naar aanbieders

Met de Aanbieders zoektool op de website van Sociaal Domein Limburg-Noord zoekt u (op gemeente, leeftijdscategorie, soort zorg en maatschappelijke ondersteuning) naar organisaties waar de gemeente Gennep overeenkomsten mee heeft.