Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Woonvisies en prestatieafspraken

Als gemeente willen we zorgdragen voor een gezonde woningmarkt. Dit doen we door aan de ene kant mee te werken aan nieuwbouwplannen waarbij de juiste woning op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep wordt gerealiseerd. Aan de andere kant hebben we aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Dit laatstgenoemde komt onder andere naar voren in de gesloten prestatieafspraken met onze woningcorporaties en hun huurdersverenigingen. Hieronder vindt u de belangrijkste stukken voor het volkshuisvestingdomein. 

  • Prestatieafspraken

    Op deze pagina vindt u de prestatieafspraken die de gemeente Gennep heeft gemaakt met woningcorporaties Destion en Mooiland en hun huurdersverenigingen.

    Lees meer