Werk, Inkomen, Zorg, Jeugd

Team Toegang

Het eerste aanspreekpunt voor alle (hulp)vragen over werk, inkomen, zorg en jeugd.

Link

Werk en inkomen

Schulddienstverlening, laag inkomen, uitkeringen, bijzondere bijstand, ondersteuning bij vinden baan.

Link

Vrijwilligers en mantelzorgers

Informatie, tips en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Link

Jeugdzorg

Onderwijs en opvang, Jeugdwet, Zorg Advies Team 0 tot 4-jarigen.

Link

Zorgaanbieders

Met welke zorgaanbieders op het gebied van participatie, jeugdzorg, maatsch. ondersteuning werken wij?

Link

Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen

De OMO-krant, Gennep doet Mee, buurtinitiatieven en activiteiten.

Link

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Meldpunt zorgaanbieders, Thuiscoaches, Regiotaxi.

Link

Vergunninghouders

Basistraining Zorg en preventie voor vergunninghouders

Link

Subsidie(regeling)

Ondersteunen basisinfrastructuur Sociaal Domein en Stimulering Maatschappelijke Participatie.

Link