Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Wat valt onder de Wmo?

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren in de samenleving.
Als mensen hierbij beperkingen ondervinden, kan de gemeente verschillende voorzieningen inzetten.
Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • hulp bij het huishouden;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel of traplift;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

Het grootste deel van de persoonlijke verzorging is onderdeel van de Zorgverzekeringswet, dit valt dus onder de zorgverzekeraars.
Dat geldt ook voor medische zorg zoals verpleging, de zogenaamde Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Keukentafelgesprek

Krijgt u nu huishoudelijke hulp, maakt u gebruik van begeleiding of een vorm van dagbesteding? Dan hebt u misschien al een keukentafelgesprek gevoerd met een medewerker van Team Toegang.
Tijdens het keukentafelgesprek onderzoekt een medewerker van Team Toegang samen met u en uw naaste omgeving welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Hierbij kijken wij eerst naar wat u zelf (nog) kunt. Daarna kijken we welke hulp uw netwerk kan bieden, zoals familie, vrienden en vrijwilligers. Ook kijken we of de algemene voorzieningen in uw wijk voor u van nut kunnen zijn. Als uw naaste omgeving de gewenste hulp niet kan bieden of als er meer ondersteuning nodig is, dan zoeken we zoveel mogelijk naar ondersteuning op maat. Na afloop van het keukentafelgesprek wordt gekeken naar een aanbod voor zorg of ondersteuning. Ook wordt er gekeken welke hulpmiddelen eventueel nodig zijn en of dit door de gemeente verstrekt moet worden. Voor een transportrolstoel en tillift geldt dat die eerst 26 weken via de uitleen van de zorgverzekering geleend moet worden. Voordat die termijn afloopt kunt u een aanvraag bij de gemeente doen. Eventuele kosten die gemaakt worden als de uitleentermijn wordt overschreden worden niet door de gemeente vergoed.

Contact Team Toegang

Heeft u nog vragen over de Wmo of wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning? Neem dan contact op met Team Toegang.