Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Willy Piepenbrock

Eindelijk is het dan zover. Na veel voorbereidingen komt jullie huwelijksdag gestaag dichterbij. Als jullie dit lezen zijn jullie in ondertrouw gegaan of staan jullie op het punt om dit te doen, van harte gefeliciteerd.
Uiteraard willen jullie dat jullie huwelijksdag een dag wordt om nooit te vergeten. Graag wil ik hieraan mijn steentje bijdragen. Als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand word ik geacht tijdens de huwelijksvoltrekking een toespraak te houden.
Ik probeer deze toespraak altijd een persoonlijk tintje mee te geven. Daarbij is jullie inbreng van groot belang. Misschien hebben jullie zelfs heel specifieke wensen en ideeën.

Indien mogelijk, ik moet mij immers aan de kaders van de wet houden, kunnen wij hier samen invulling aan geven. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij
hier uitvoerig bij stilstaan.

Ik zal er in elk geval alles aan doen om van jullie trouwdag iets speciaals te maken.

Willy Piepenbrock