Subsidies ondernemers

Op het terrein van subsidies wordt door zowel de rijksoverheid als provinciale overheid ondersteuning gegeven aan ondernemers die een bedrijf willen starten, uitbreiden of vernieuwen.

Wat voor subsidies en regelingen zijn er?

Werkgevers zijn niet altijd op de hoogte van aantrekkelijke regelingen voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, langdurig werklozen of ouder personeel. Daarnaast zijn er regelingen voor microkrediet, het starten van een onderneming en innovatie.

Ook van deze niet-specifieke crisismaatregelen kunnen werkgevers profiteren tijdens moeilijke tijden. Gemeenten kennen daarnaast eigen regelingen voor werkgevers. Bijvoorbeeld loonkosten-subsidie of proefplaatsing in verband met het in dienst nemen van iemand in de bijstand.

Er bestaan ook subsidieregelingen voor een scala aan onderwerpen zoals energie, milieu, technologie, export, internationale samenwerking en arbeidskosten. Daarnaast kunnen ondernemers in bepaalde gevallen een beroep doen op de mogelijkheid van een achtergestelde lening.

Ondernemersplein.nl

Zie www.ondernemersplein.nl voor meer informatie over subsidies, wetgeving, belastingregels, branche-informatie en meer.
Via Ondernemersplein.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen.