Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat is het?

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan.

  Direct digitaal regelen

  Uittreksel BRP Internationaal

  Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. U kunt dit uittreksel persoonlijk of schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

  Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het uittreksel direct online aanvragen via bovenstaande knop ('Direct digitaal regelen').
  Of u maakt eenvoudig een afspraak via de website, of telefonisch via (0485) 49 41 41.

  U kunt op deze manieren een uittreksel BRP aanvragen:

  • Een uittreksel BRP kunt u online aanvragen. Voor het aanvragen heeft u uw DigiD inlogcode nodig. U kunt betalen via de internetkassa. U krijgt het uittreksel BRP met de post thuisgestuurd.
  • Voor het schriftelijk aanvragen van een uittreksel BRP kunt u een ondertekende brief, met een kopie van uw identiteitsbewijs, opsturen naar de Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. In deze brief moet duidelijk vermeld staan dat het om een aanvraag van een uittreksel uit de basisregistratie personen gaat en de reden voor de aanvraag. U krijgt het uittreksel met de post thuisgestuurd. Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
  • U kunt een uittreksel BRP voor uzelf en/of voor uw kinderen tot 16 jaar ook persoonlijk aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien. U kunt meteen betalen en dan is het uittreksel klaar terwijl u wacht.
  • Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om een uittreksel BRP namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:
   • een machtigingsbrief
   • kopie van uw identiteitsbewijs
   • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • Wat moet ik meenemen?

  Online aanvragen:

  • DigiD-inlogcode
  • Creditcard of pinpas

  Schriftelijk aanvragen:

  • De reden van uw aanvraag
  • Ondertekening door u zelf
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs

  Persoonlijk aanvragen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel een machtiging:
   • Een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek.
   • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend.
   • Geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde.
 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2020

  Uittreksel BRP

  (Voor uzelf en/of voor uw kinderen tot 16 jaar)
  Schriftelijk en persoonlijk: € 12,- en digitaal via website: € 8,-

  Uittreksel BRP internationaal

  Schriftelijk en persoonlijk: € 14,25 

 • E-formulier