Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Vanaf 1 januari 2018 is de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ van kracht. De belangrijkste verandering is dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen, buiten de gemeenschap vallen. Wat deze wet precies inhoudt en wat de verschillen zijn met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden, vindt u op www.rijksoverheid.nl en op deze pagina onder het kopje ‘Downloads’. 

  Maak een afspraak

  Let op: houd rekening met de maatregelen tegen het coronavirus. Op www.gennep.nl/corona vindt u meer informatie over wat wel en niet is toegestaan.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

  Bruidspaar bij stadhuis buiten

 • Wat moet ik doen?

  U maakt eenvoudig een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41 voor informatie of om de huwelijksdatum te reserveren.

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Het meldingsformulier vindt u onder “Downloads”. 
  Welk meldingsformulier heeft u nodig?

  MELDING huw gp GENNEP indien u

  • beiden de Nederlandse nationaliteit bezit of;
  • de nationaliteit heeft van één van de EU-lidstaten of;
  • een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd heeft.

  MELDING huw gp GENNEP verblijfsrecht indien één van u beiden

  • niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • niet de nationaliteit van één van de EU-lidstaten bezit;
  • geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd heeft


  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Als u een trouwdatum heeft gekozen kunt u die bij de gemeente vastleggen. Dit mag telefonisch of aan het loket. De aangewezen locatie is de trouwzaal van het historische stadhuis. In de trouwzaal is plaats voor maximaal 75 personen (50 zitplaatsen). Het is echter ook mogelijk om op een gepaste locatie binnen de gemeente Gennep te trouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plechtigheid thuis of in de tuin van het bruidspaar. Veel is mogelijk behalve een plechtigheid in de lucht of op het water. Indien u het plan heeft om van deze mogelijkheid gebruik te maken, is het raadzaam om ruim van tevoren contact op te nemen met de gemeente. Er moet namelijk beoordeeld worden of de locatie aan de voorwaarden (o.a. de toegankelijkheid) voldoet en er moet een contract opgemaakt worden.

 • Wat moet ik meenemen?

  U hoeft vanaf 1 september 2015 geen bewijsstukken meer te overleggen. Uw gegevens staan namelijk al in de Basisregistratie Personen (BRP). Alleen als er gegevens in de BRP ontbreken of als er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens zal de gemeente u vragen om extra informatie of om bepaalde documenten. Meestal moet u dan naar uw woongemeente om de ontbrekende gegevens in de BRP te laten aanpassen. Dat kan de trouwgemeente niet voor u doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij een spoedhuwelijk, kan daarvan afgeweken worden.

 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2021

  • Standaard huwelijk met een ceremonie in de trouwzaal van het stadhuis of op locatie op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 467,00
  • Standaard huwelijk met een ceremonie in de trouwzaal van het stadhuis of op locatie op maandag t/m vrijdag na 16.30 uur en in het weekend € 572,00
  • Sober huwelijk met een korte ceremonie in het gemeentekantoor op donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur € 130,00
  • Kosteloos huwelijk op maandag om 9.00 of 9.15: €0,00
  • Trouwboekje wit leer € 40,05
  • Trouwboekje blauw kunstleer € 35,95
  • BABS voor 1 dag benoemen: € 77,05
  • Getuigen door twee gemeenteambtenaren bij een huwelijk in het gemeentekantoor of het stadhuis € 55,45 per persoon
  • Getuigen door twee gemeenteambtenaren bij een huwelijk op locatie € 81,15 per persoon
  • Hernieuwing trouwbelofte kost hetzelfde als een huwelijk

  © Malou Slungers Fotografie

 • Hoe lang duurt het?

  “zie aanvullende informatie”.

   

 • Aanvullende informatie

  De ambtenaar van de burgerlijke stand die uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat voltrekken neemt ongeveer twee weken voor de geplande datum contact met u op. U kunt dan samen met de ambtenaar bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting of het geregistreerd partnerschap eruit gaat zien. In onze gemeente zijn drie trouwambtenaren die speciaal benoemd zijn om huwelijken en partnerschappen te sluiten (zij zijn buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Zij zullen er alles aan doen om er voor u iets speciaals van te maken.

  Het is niet toegestaan rijst of confetti te strooien! Wij verzoeken u vriendelijk dit aan familie en kennissen door te geven.

  Standaard huwelijk met een ceremonie

  Dit huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal op de eerste verdieping van het historische stadhuis, gelegen aan de Markt 1 te Gennep. In de trouwzaal is plaats voor maximaal 75 personen (50 zitplaatsen). Dit huwelijk wordt voltrokken door een van onze vier trouwambtenaren en kan op elk gewenst tijdstip! Binnen de gemeente Gennep is het bovendien ook mogelijk om te trouwen op een door u gekozen locatie.

  Sober huwelijk met een korte ceremonie

  De ceremonie bevat de wettelijke formaliteiten en een korte toespraak, wordt voltrokken in het gemeentekantoor en is mogelijk op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur. De ceremonie duurt ongeveer 15 minuten en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar en getuigen). Dit huwelijk dient minimaal 4 weken voor de huwelijksdatum te worden gereserveerd.

  Kosteloos op maandag zonder ceremonie

  De ceremonie bevat alleen de wettelijke formaliteiten, wordt voltrokken in het gemeentekantoor en is mogelijk op maandag om 09.00 of 09.15 uur. De ceremonie duurt ongeveer 5 minuten en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar en getuigen). Dit huwelijk dient minimaal 4 weken voor de huwelijksdatum te worden gereserveerd.

  Hernieuwing trouwbelofte

  Vanaf 1 januari 2014 is het ook mogelijk voor echtparen om hun eerder afgelegde trouwbelofte te hernieuwen. Deze ceremonie zal ingevuld worden in overleg met een van de vier trouwambtenaren en vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis of op locatie. De invulling van de ceremonie zal in overleg met de trouwambtenaar tot stand komen. De hernieuwing van de trouwbelofte kent geen kosteloze of sobere variant.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

 • Downloads