Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

 • Hoe werkt het?

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Tegemoetkoming planschade

  Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier een tegemoetkoming gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

  U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

  Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • verlies van inkomen
  • waardevermindering van de onroerende zaak
 • Wat moet ik doen?

  Een tegemoetkoming in de planschade moet u aanvragen door het aanvraagformulier "Aanvraagformulier tegemoetkoming in de planschade" in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u hieronder downloaden of ophalen of aanvragen bij de gemeente.

  Wanneer u een tegemoetkoming in de planschade aanvraagt, moet u een drempelbedrag van € 300,00 betalen. U krijgt dit hele bedrag weer terugbetaald als uw aanvraag voor tegemoetkoming in de planschade vergoeding wordt toegekend. Uw aanvraag wordt echter pas in behandeling genomen als u het bedrag heeft betaald. Meer hierover staat in de ontvangstbevestiging, die u krijgt nadat de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen.

  Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, stuurt de gemeente aanvraag op naar een onafhankelijke planschade-adviseur (als planschade-beoordelingscommissie). Deze adviseur beoordeelt uw verzoek en stelt u in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op uw verzoek. Ook gaat deze adviseur ter plaatse kijken. Vervolgens brengt deze adviseur een voorlopig advies uit, waarop u en de gemeente kunnen reageren.

  Daarna volgt er een definitieve advies, dat u toegestuurd krijgt. Het college van Burgemeester en wethouders beslist vervolgens op uw verzoek. De beslissing van het college krijgt u toegestuurd. In de begeleidende brief staat hoe u verder bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de beslissing van het college.

 • Wat kost het?

  • € 300,00
 • Downloads