Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Meldpunt Wmo

 • Wat is het?

  Zorgaanbieders zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

 • Hoe werkt het?

  Toezichthoudend ambtenaar Wmo

  Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangesteld voor de gemeenten:
  Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray.

  De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld.

  Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

  Calamiteit of geweldsincident?

  Onder calamiteit verstaat de wet:

  Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

  Onder geweldsincident verstaat de wet:

  Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

 • Wat moet ik doen?

  Een calamiteit of geweldsincident meldt u, als zorgaanbieder, zo snel mogelijk. Bij voorkeur direct of op de eerstvolgende werkdag. Dit kan via:

  Het Meldingsformulier. In de Meldingsprocedure calamiteiten of (gewelds)incidenten kunt u de volledige procedure nalezen. 

  Vragen?

  Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via toezichthouderwmo@venlo.nl.

 • Aanvullende informatie

  Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Sociaal domein Limburg-Noord.

  Voor Beschermd Wonen valt de gemeente Gennep onder het werkgebied van centrumgemeente Nijmegen

  Melding Beschermd Wonen

  Heeft u een melding over deze voorziening? Dan kunt u dat melden via het formulier via deze link