Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

  Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in. De belangrijkste verandering is dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen, buiten de gemeenschap vallen. Wat deze wet precies inhoudt en wat de verschillen zijn met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden, vindt u op www.rijksoverheid.nl en op deze pagina onder het kopje ‘Downloads’. 

 • Hoe werkt het?

  Niet alleen een man en een vrouw kunnen geregistreerd partner zijn. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen een geregistreerd partnerschap vastleggen.

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Wat moet ik doen?

  U maakt eenvoudig een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41.

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

  Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.
 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2018:

  • Geregistreerd partnerschap met een ceremonie in de trouwzaal van het stadhuis of op locatie op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur € 455,00
  • Geregistreerd partnerschap met een ceremonie in de trouwzaal van het stadhuis of op locatie op maandag t/m vrijdag na 16.30 uur en in het weekend € 557,00
  • Sober geregistreerd partnerschap met een korte ceremonie in het gemeentekantoor op donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur € 127,00
  • Getuigen door twee gemeenteambtenaren bij geregistreerd partnerschap in het gemeentekantoor of het stadhuis € 54,00 per persoon
  • Getuigen door twee gemeenteambtenaren bij geregistreerd partnerschap op locatie € 79,00 per persoon
  • Partnerschapsboekje wit leer € 39,00
  • Partnerschapsboekje blauw kunstleer € 35,00
 • Aanvullende informatie

  Verschil met huwelijk

  Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door middel van een overeenkomst tussen beide partners. Deze overeenkomst wordt vastgelegd bij een notaris of advocaat en vervolgens voorgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

  Als u kiest voor een geregistreerd partnerschap met een ceremonie, zal de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die uw geregistreerd partnerschap gaat voltrekken, ongeveer twee weken voor de geplande datum contact met u op nemen. U kunt dan samen met de ambtenaar bespreken hoe de inhoud van de ceremonie eruit gaat zien. In onze gemeente zijn vier trouwambtenaren die speciaal benoemd zijn om huwelijken en partnerschappen te sluiten (zij zijn buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Zij zullen er alles aan doen om er voor u iets speciaals van te maken.

  Het is niet toegestaan rijst of confetti te strooien. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan familie en kennissen door te geven.

  Standaard geregistreerd partnerschapsceremonie

  Dit geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de trouwzaal op de eerste verdieping van het historische stadhuis, gelegen aan de Markt 1 te Gennep. In de trouwzaal is plaats voor maximaal 75 personen (50 zitplaatsen). Dit geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een van onze vier trouwambtenaren en kan op elk gewenst tijdstip! Het afgelopen jaar werden de trouwambtenaren door de bruidsparen gewaardeerd met een 9! In Gennep is het bovendien ook mogelijk om het geregistreerd partnerschap te voltrekken op een door u gekozen locatie.

  Sober geregistreerd partnerschap met een korte ceremonie

  De ceremonie bevat de wettelijke formaliteiten en een korte toespraak, wordt voltrokken in het gemeentekantoor en is mogelijk op donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur. De ceremonie duurt ongeveer 15 minuten en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn (inclusief beide partners en getuigen). Dit geregistreerd partnerschap dient minimaal 4 weken voor de registratiedatumdatum te worden gereserveerd.

  Kosteloos op maandag

  De ceremonie bevat alleen de wettelijke formaliteiten, wordt voltrokken in het gemeentekantoor en is mogelijk op maandag om 09.00 of 09.15 uur. De ceremonie duurt ongeveer 5 minuten en wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn (inclusief beide partners en getuigen). Dit geregistreerd partnerschap dient minimaal 4 weken voor de registratiedatumdatum te worden gereserveerd.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap (nog) niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

 • Downloads