Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeentearchief

 • Wat is het?

  Wanneer u meer wilt weten over de geschiedenis van Gennep en omstreken bent u bij het gemeentearchief aan het juiste adres. Het archief bezit naast de gemeentearchieven een collectie foto’s, films en boeken. Over het algemeen kunt u alle archieven van het gemeentebestuur die ouder zijn dan 20 jaar bekijken. U kunt echter alleen openbare stukken inzien.

 • Wat moet ik doen?

  Archieven

  De archiefcollecties van Gennep zijn beschreven in inventarissen. De inventarissen zijn gedigitaliseerd. Dat betekent dat u ook thuis vooronderzoek kunt plegen. U zoekt in de inventaris* op welke documenten u ter inzage wilt hebben en maakt een afspraak met het gemeentearchief Gennep. De authentieke documenten zelf zijn niet digitaal beschikbaar.

  Archieven binnen Gennep

  De huidige gemeente is voortgekomen uit de twee voormalige gemeenten Gennep en Ottersum, die in 1973 - mét het kerkdorp Heijen uit de gemeente Bergen - werden samengevoegd.

  Voormalige Gemeente Gennep

  Een PDF met de inventaris Gemeente Gennep voor 1940 is binnenkort beschikbaar.

  Voormalige Gemeente Ottersum

  De archieven van de voormalige gemeente Ottersum zijn volledig aanwezig in het archief van de gemeente Gennep. (Hieronder vielen de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide)

  Kerkdorp Heijen (Gemeente Bergen)

  Heijen was tot 1972 een kerkdorp van de Gemeente Bergen. De Gemeente Bergen heeft archiefbescheiden die uitsluitend betrekking hebben op het kerkdorp Heijen uit de periode 1938-1972 overgedragen aan de Gemeente Gennep.

  *De inventarissen zijn vanaf papier gescand waardoor het mogelijk is dat de zoekfunctie (tekstherkenning) niet optimaal werkt.

  Archieven buiten Gennep

  Heijen voor 1938

  De archiefbescheiden van Heijen van voor 1938 bevinden zich in het gemeentearchief Bergen.
  www.bergen.nl/organisatie/archief_3847/
  PDF Inventaris Gemeente Bergen voor 1938

  Parochie St. Martinus Gennep

  Het archief van parochie St. Martinus Gennep bevindt zich in het gemeentearchief Venlo.
  archief.venlo.nl/
  PDF Inventaris Archieven Parochie St.Martinus Gennep 1685-1955

  Parochie H. Johannes de Doper te Ottersum

  Het archief van parochie Ottersum bevindt zich (gedeeltelijk) in het gemeentearchief Venlo.
  http://archief.venlo.nl/Paginas/default.aspx
  Archieftoegang: 116   Pastoor Th.W.J. Driessen Venlo 1944 – 1976

  Rechterlijk en Notarieel archief

  Het Rechterlijk en Notarieel archief bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. (N.B. In gemeente Gennep hebben ook notarissen uit Goch en omgeving gewerkt, deze stukken bevinden zich dus ook in Duitse archieven. Bijvoorbeeld Düsseldorf, Brühl en Münster): www.rhcl.nl/nl/.

  Archiefonderzoek

  Zelfstandig archiefonderzoek gemeentearchief

  U kunt een afspraak maken, telefonisch via tel. 0485 49 41 41, of per e-mail gemeente@gennep.nl o.v.v. 'Archief onderzoek'.
  Locatie en openingstijden archief (alleen op afspraak) :
  Gemeente Gennep, Ellen Hoffmanplein 1, 6591 CP Gennep
  Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 Vrijdag van 09:00 tot 12:00

  Archiefonderzoek door medewerkers gemeentearchief

  Indien u niet in staat bent om zelfstandig onderzoek te doen in de archieven en collecties van de gemeente, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bepaalde naspeuringen te laten uitvoeren. De onderzoeksresultaten worden zo spoedig mogelijk toegezonden met de bijbehorende rekening. (zie hiervoor het onderdeel Wat kost het?)

  U kunt een schriftelijk verzoek doen:

  • Per e-mail: gemeente@gennep.nl o.v.v. Archief onderzoek
  • Per brief: Gemeente Gennep o.v.v. Archief onderzoek, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

  Stamboomonderzoek gemeentearchief

  De openbare akten Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters zijn op microfiches beschikbaar. U kunt die fiches zelfstandig raadplegen. Omdat de gemeente ervan uit gaat dat u zelf kunt onderzoeken, is enige kennis over vooral de werking van de bevolkingsregisters wel noodzakelijk.
  U kunt kopieën maken met behulp van het leesapparaat voor de microfiches.

  Burgerlijke Stand

  De gemeente houdt sinds 1799/1800 registers van de Burgerlijke Stand bij. Ter bescherming van de privacy zijn geboorteregisters openbaar na 100 jaar. Huwelijksregisters na 75 jaar en overlijdensregisters na 50 jaar.

  Bevolkingsregister

  Vanaf ca. 1840 wordt het bevolkingsregister bijgehouden. In de voormalige gemeente Ottersum zelfs vanaf 1827. Het bevolkingsregister  loopt tot 1938. In 1938 werd het bevolkingsregister vervangen door een persoonsgebonden registratie: de persoonskaart. De persoonskaarten zijn niet openbaar.

 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2019

  • Zelfstandige inzage is kosteloos.
  • Het tarief voor het doen van naspeuringen in het (openbare) gemeentearchief, voor ieder besteed uur € 72,-.
 • Downloads