Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Ook voor een klein evenement vraagt u en evenementenvergunning aan. Voor het organiseren van een klein buurtfeestje hoeft u alleen een meldingsformulier in te vullen en op te sturen (te vinden onder het kopje 'Downloads').

  Aanmelden evenement op de evenementenkalender

  Bent u van plan in 2022 een evenement te organiseren? Dan kunt u de datum aan ons kenbaar maken. U reserveert met deze aanmelding voorlopig een plaats op de evenementenkalender van 2022. Weet u nog niet zeker of uw evenement doorgaat? Meld uw evenement toch alvast aan. Dit kan tot 15 november 2021.

  Het doel hiervan is om vroegtijdig inzicht te hebben in de evenementen die gaan plaats vinden. Op die manier kunnen we op voorhand sturen op een goede verdeling over verschillende locaties en kunnen dubbelingen worden voorkomen. Ook kunnen de hulpdiensten zich tijdig voorbereiden op aankomende evenementen.

  Aanmelden kan per mail

  Stuur vóór 15 november 2021 een mail naar evenement@gennep.nl en vermeld daarin:

  • Naam organisatie en contactgegevens
  • Korte omschrijving van het evenement
  • Locatie omschrijving
  • Datum en tijden opbouw
  • Datum evenement
  • Tijden evenement
  • Datum en tijden afbouw

  Na 15 november 2021 inventariseren we aanmeldingen. We bekijken dan in hoeverre de aangemelde evenementen passen binnen het evenementenbeleid. In december verwerken we de aanmeldingen op de evenementenkalender. De vastgestelde evenementenkalender zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

  Natuurlijk kunt u na 15 november nog een evenement aanmelden en vergunning aanvragen. De locatie en de datum van het evenement zijn dan afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.

  Let op: De aanmelding op de evenementenkalender betekent nog niet dat u het evenement kunt organiseren. U dient, na aanmelding voor de kalender, nog een officiële aanvraag voor een evenementvergunning in te dienen. De vergunning dient uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het  evenement aangevraagd te worden.

  Corona

  Of een evenement dat is opgenomen in de evenementenkalender georganiseerd kan worden is mede afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

 • Hoe werkt het?

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente maakt onderscheid tussen:

  • een klein evenement (meldingplicht)
  • een vergunningplichtig evenement in de categorie A (laag risico) 
  • een vergunningplichtig evenement in de categorie B (hoog risico)

  Controleer eerst aan de hand van de hieronder beschreven voorwaarden of uw een meldingsplicht of een vergunningsplicht heeft. 

  Voorwaarden voor indienen van een melding zijn:

  • Het moet een A-evenement zijn;
  • Maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(C);
  • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 uur en 23.00 uur;
  • Er worden geen hoofdwegen afgesloten;
  • Het gaat om maximaal 300 bezoekers;
  • Er worden geen tenten geplaatst waarin 50 personen (of meer) aanwezig kunnen zijn.

  Wilt u een klein evenement melden? Download dan het formulier onder het kopje 'Downloads'. Wilt u een vergunning aanvragen voor een evenement in de categorie A of B? U kunt de aanvraag voor de vergunning zelf direct digitaal regelen of het formulier dat u kunt downloaden onder het kopje 'Downloads'.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van een groot evenement (evenementenvergunning B- en C- categorie) beginnen bij € 282,00. Deze kosten worden eventueel aangevuld met de kosten van de benodigde ontheffingen en vergunningen.

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning  voor het organiseren van een klein evenement (A-categorie) beginnen bij € 90,40. Deze kosten worden eventueel aangevuld met de kosten  van de benodigde ontheffingen en vergunningen.

  Wanneer u een melding indient voor een klein evenement worden hiervoor geen kosten (leges) in rekening gebracht.

 • Hoe lang duurt het?

  Een meldin van een klein evenement en de aanvraag voor een evenementenvergunning, moeten minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Liever zelfs nog eerder.  Als een aanvraag te laat wordt ingediend, kan dit betekenen dat uw aanvraag niet wordt behandeld. Er is dan onvoldoende tijd voor een beoordeling van de aanvraag.

  Binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, wordt er een beslissing genomen over uw aanvraag. Het nemen van de beslissing kan met maximaal 8 weken worden uitgesteld.

 • Aanvullende informatie

  Onder voorwaarden is het is mogelijk een meerjarige vergunning te verkrijgen. De meerjarige evenementenvergunning wordt voor 3 jaar afgegeven.

  Om in aanmerking te komen voor een meerjarige vergunning moet het evenement voldoen aan de volgende criteria:

  • Het evenement wordt al minimaal 3 jaar achter elkaar georganiseerd in de gemeente Gennep.
  • De evaluatie van het evenement is in voorgaande jaren altijd positief geweest.
  • Het evenement wijzigt nauwelijks qua aard en omvang en wordt ieder jaar op dezelfde locatie gehouden.

  Op een meerjarige vergunning zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Minimaal 8 weken voorafgaand aan de het evenement wordt er melding gemaakt van het evenement en wordt er een geactualiseerd veiligheidsplan ingediend.
  • Indien bekend is dat er aanpassingen zijn die direct of indirect van invloed zijn op de openbare orde en/of veiligheid, wordt het geactualiseerde veiligheidsplan 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend. Aan de hand van de aanpassingen wordt beoordeeld of er gebruik kan worden gemaakt van de meerjarige vergunning, of dat er een nieuwe evenementenvergunningaanvraag ingediend moet worden.
  • De meerjarige vergunning is niet overdraagbaar. Indien er een andere organisator is voor hetzelfde evenement, dan vervalt de meerjarige vergunning.
  • De burgemeester behoudt altijd het recht de vergunning te weigeren, in te trekken of anderzijds maatregelen te nemen in het belang van de openbare orde en veiligheid.
 • Downloads