Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Als u een drank- en horecavergunning aanvraagt, hebt u ook een exploitatievergunning nodig.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

  Als u een drank en horecavergunning aanvraagt, dient u ook een Bibob onderzoek aan te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  Een drank- en horecavergunning wordt aangevraagd bij de burgemeester van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Bent u ondernemer (commerciële horeca), dan gebruikt u aanvraagformulier model A. Een vereniging of instelling (paracommerciële horeca) maakt gebruik van aanvraagformulier model B.  Daartoe moet een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier worden gebruikt. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het omgevingsloket. Zie ook de documenten onder het kopje 'Downloads'.

  U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

  1. Een (horeca)zaak wilt starten.
  2. Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken.
  3. Het horecabedrijf bouwtechnisch verandert.
  4. De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar v.o.f.)
  5. Bij wijziging van de leidinggevenden is een melding voldoende. Er is geen nieuwe vergunning nodig. Meer informatie over het wijzigen van leidinggevende kunt u vinden bij het product: Alcohol verkopen: melden leidinggevende

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
  • Een recent uittreksel van bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Indien van toepassing de arbeidscontracten van de leidinggevenden.
  • Een kopie van de statuten (paracommerciële horeca).
  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2021

  • Aanvraag artikel 3 drank- en horecawet € 235,00
  • Wijziging artikel 30 drank- en horecawet € 83,20
  • Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet € 83,20
  • Wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de drank- en horecawet € 41,10
 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Downloads