Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Container of steigers op de openbare weg plaatsen

 • Wat is het?

  Voor het plaatsen van een container, kraan, schutting, steiger of andere materialen op openbaar terrein heeft u een vergunning nodig. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Gennep verbiedt namelijk het plaatsen van objecten op, aan of boven de weg.

 • Wat moet ik doen?

  Een APV vergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u downloaden onder het kopje 'Downloads', ophalen of aanvragen bij de gemeente. Bij een aanvraag van de APV vergunning moet u ook een situatieschets bijvoegen met een omschrijving van het object. U kunt als ondernemer of particulier voor de volgende zaken een vergunning aanvragen:

  • Het plaatsen van een steiger/ container op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van een schutting op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van bouwmateriaal en/of bouwmaterieel op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van andere materialen op openbaar terrein.
    
 • Wat kost het?

  Prijzen per 1 januari 2017

  € 80,-

 • Hoe lang duurt het?

  Belanghebbende kunnen bezwaar indienen tegen de vergunning. In de bezwaarbrief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • tegen welke vergunning u bezwaar indient;
  •  de reden van het bezwaar.

  Het maken van bezwaar tegen de vergunning heeft geen schorsende werking op de vergunning, hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Daarna is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Arrondissementsrechtbank in Roermond.

 • Downloads