Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Heeft u te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Kunt u bijvoorbeeld uw huur, zorgkosten of eten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Via onderstaand formulier kunt u zich melden om een bijstandsuitkering aan te vragen.

  Melding aanvraag bijstandsuitkering

  Let op: bent u zzp'er en wilt u bijstand aanvragen omdat u financieel getroffen bent door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan verwijzen we u naar de pagina noodsteun voor zzp'ers.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand. Een bijstandsuitkering wordt niet altijd uitbetaald in geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel of kleding. Het kan ook zijn dat u een lening krijgt. Die moet u later terugbetalen. De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt onder andere af van uw inkomen. Maar ook van uw leeftijd en met wie u samenwoont. 

  Voorwaarden

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont rechtmatig in Nederland. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente waarin u woont.
  • U heeft te weinig inkomen om van te leven. 
  • U heeft geen eigen vermogen. Of uw vermogen is minder dan u maximaal mag hebben voor een bijstandsuitkering. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld of een eigen huis. Eventuele schulden die u moet terugbetalen maken uw vermogen lager. 
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

  Jonger dan 27 jaar

  Vraagt u een bijstandsuitkering aan en bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u verplicht om eerst te kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Daarvoor krijgt u vier weken de tijd. Na deze zoekperiode kunt u uw uitkering definitief aanvragen. Bij uw aanvraag levert u de bewijzen van uw zoektocht in. De gemeente informeert u over de bewijzen die u nodig heeft.

 • Wat moet ik doen?

  Via de knop bovenaan deze pagina kunt u zich melden om een bijstandsuitkering aanvragen. Dit kunt u doen met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan moet u uw gegevens handmatig invullen. Na uw melding nemen we telefonisch contact met u op. We maken dan een afspraak om de aanvraag voor een bijstandsuitkering met u te bespreken.

  Verplichtingen

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. U moet er bijvoorbeeld alles aan doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. De gemeente kan u daar bij helpen. U moet meewerken aan de hulp die uw gemeente u oplegt of aanbiedt. Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid aan welke verplichtingen u moet voldoen om een bijstandsuitkering te ontvangen.

  Let op!

  • Geef veranderingen in uw inkomen en persoonlijke situatie altijd op tijd door. Gaat u bijvoorbeeld samenwonen? Of krijgt u meer salaris? Geef dit dan door aan uw contactpersoon bij de gemeente. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
  • Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen. Of u moet uw ontvangen uitkering terugbetalen.
 • Wat moet ik meenemen?

  De volgende bewijzen moet u in ieder geval meenemen:

  • identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner.
  • bewijs van uw inkomen.
  • bewijs van uw schulden.
  • bewijs van uw eigen vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis en aandelen).
  • bewijs van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en de begin- en einddatum van uw contract).

  Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan heeft u ook bewijs nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  Heeft u niet genoeg geld om te wachten op uw uitkering? Dan kunt u binnen 4 weken een voorschot krijgen. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U krijgt het voorschot totdat de gemeente een besluit heeft genomen.

  • Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot met uw uitkering verrekend.
  • Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

  De gemeente mag weigeren om u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert.
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert.
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Jonger dan 27 jaar

  Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner die ouder is dan 27 jaar? Dan krijgt u in de eerste 4 weken geen voorschot. U moet in deze weken eerst opzoek naar werk of u aanmelden voor een opleiding. Daarna kunt u pas definitief een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Aanvullende informatie

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kan door een brief te sturen naar het college van B&W, postbus 9003, 6590 HD Gennep. Noem in ieder geval het kenmerk van de brief met het besluit, die u van ons heeft gekregen. En leg uit waarom u het niet eens met het besluit.

  Meer informatie

  Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid.